Påmelding

Påmeldingen til «Synnfjell rundt» og «MUSH Synnfjell» 2020 åpner tirsdag 01.10.19, kl. 20.00.

Send en mail til arrangementsgruppa i Torpa IL elivg@online.no.
Vær tydelig på hvilket løp du melder deg på.

Bekreftelse på mottatt påmelding sendes ut umiddelbart etter at den er mottatt og registrert. Startrekkefølgen avgjøres ved loddtrekning i begynnelsen av desember 2019 (info kommer).

Synnfjell rundt

Ca 50 km. Maksimalt antall spann er 30.
Deltageravgift 900,-

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører
 • Navn på ledsager for kjørere under 15 år som kjører «Synnfjell rundt»
 • Sted/klubb
 • E-post-adresse
 • Telefon

MUSH Synnfjell

Ca 200 km, 2 sjekkpunkt med obligatorisk hvile. Det er satt et tak på 50 spann. MUSH Synnfjell er åpent for deltagere under 15 år, som kjører med ledsager. Deltagere under 15 år må ha tilstrekkelig erfaring, ellers må det kjøres med en felles slede.
Deltageravgift 1200,-

Ved påmelding trenger vi informasjon om følgende:

 • Navn på kjører
 • Alder på kjører (junior/senior)
 • Navn på ledsager for kjørere under 15 år som kjører «MUSH Synnfjell»
 • Sted/klubb
 • Epost-adresse
 • Telefon.

Innbetaling av deltageravgift

Deltageravgiften betales inn på kontonr: 2140.04.80610 (Torpa Idrettslag, MUSH Synnfjell).
Alle får umiddelbart etter påmelding en bekreftelse med frist for innbetaling av startkontingent.
Innbetalt deltageravgift refunderes IKKE.

Les også: