Startrekkefølge

Startrekkefølgen vil bli trukket medio desember 2023.
Påmeldte etter at startrekkefølge er trukket vil tildeles startnummer løpende.

Se under “påmeldte”.

Les også: