Startrekkefølge

Startrekkefølge avgjøres ved trekning blant de som har betalt startkontingent.

Trekning vil etter planen finne sted 01.12.19.

Les også: