Frivillige

MUSH Synnfjell er basert på frivillig innsats fra bygdefolk i Torpa og Torpa Idrettslag. En viktig del av arrangementet er at det bidrar til fellesskap og samhørighet i Torpa. Mellom 80-100 frivillige engasjert i arbeidet i den helga løpet pågikk. Forarbeidet drives av ulike undergrupper med hver sine arbeidsområder. Entusiasmen er stor rundt MUSH Synnfjell.

Har du lyst til å bidra? Send oss en mail via siden “Kontakt Oss”. Det er mange, både små og store oppgaver som skal gjøres.

Torpa IL ønsker ikke at dette skal utvikle seg til et kommersielt arrangement, men ønsker at det skal være en del av vår frivillige virksomhet og et arrangement som er med på å samle bygdefolket om felles arbeid, opplevelse og glede. Motivasjonen for å stå for arrangementet er ikke økonomisk, men handler om bygdeutvikling.

Det faktum at det er Torpa IL som eier arrangementet gir føringer både ift vår etiske plattform og for det økonomiske arbeidet knyttet til løpet. I den grad MUSH Synnfjell går med overskudd, f.eks. gjennom at større sponsorer kommer inn, skal midler føres tilbake til hundekjøringsvirksomhet og den generelle breddeaktiviteten i Torpa IL.

MUSH Synnfjell er et hundeløp, men slett ikke bare det, det er et samfunnsprosjekt for Torpa IL.

Les også: