Torpa IL - SALGSVILKÅR

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 2. Partene
  Leverandør (selger):
  Torpa Idrettslag /Hundegruppa/MUSH Synnfjell 

  Orgnr: 979 754 523

  Epost: elivg@online.no
  Kjøper (forbruker)
  Kjøper i MUSH Synnfjell er den som melder seg på som deltager i en av MUSH Synnfjell sine løp for et bestemt år eller som kjøper tilgang til MUSH Synnfjell sitt digitale innhold på via www.mushsynnfjell.no, hvis det på et tidspunkt opprettes en betalingsmur.

 3. Pris - betaling
  Betaling av deltagelse i løp eller tilgang til digitalt innhold på www.mushsynnfjell.no kan betales med via VIPPS, PayPal eller bankoverføring.

 4. Levering
  Startkontingenten betales i sin helhet ved påmelding, jfr priser oppgitt i påmeldings- og betalingsløsningen.
  Startkontingent refunderes ikke.
  Vilkår for alle klasser
  For å være med i trekningen av startnummer skjer i desember året før løpsstart, må startkontingent være betalt.
  De som ønsker å melde seg på må å lese gjennom, samt forstå innholdet i teksten under, kvalifiseringskrav og regler før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 5. Angrerett
  Angreretten – se vilkår.
  Avmelding
  Avmelding må gjøres skriftlig per e-post elivg@online.no. 

  Kjøp av tilgang til digitalt innhold på www.mushsynnfjell.no
  Ved kjøp av digitalt innhold via www.mushsynnfjell.no, hvis betalingsmur opprettes, vil kjøper umiddelbart etter betaling ha tilgang til det innhold som ligger bak betalingsmur.
  Tilgang kjøpes for en avgrenset periode, her, 1 år fra betalingsdato.
  Hvis et abonnement ønskes avsluttet før avtaleperioden er fullført, refunderes ikke innbetalt beløp.

 6. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Deltagelse i MUSH Synnfjell (alle løp) er frivillig og skjer på eget ansvar, jfr den egenerklæring deltager signerer på før start.
  Det er derfor ingen frist for reklamasjon. Torpa IL/Hundegruppa legger på best mulig måte til rette for gjennomføring av løpet, med løyper, sjekkpunkter ol. Det vil ikke være mulig å reklamere på varen «MUSH Synnfjell».
  Kjøpere som ønsker å reklamere på kjøp av digitalt innhold via www.mushsynnfjell.no bes henvende seg til elivg@online.no.

 7. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.