Samarbeidspartnere

Frivillig engasjement alene er ikke nok til å lage hundekjørerfest i Synnfjellet. Økonomien må også sikres. Økonomisk støtte, fra f.eks. Nordre Land kommune, Innlandet Fylkeskommune og sponsorer er avgjørende for å lage gode rammer for hundeløp.
I skrivende stund har vi flere søknader om økonomisk støtte inne til behandling både hos offentlige instanser og hos potensielle sponsorer.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre en solid økonomi som gjør at vi kan planlegge langsiktig.

Motorspeed låner oss snøscootere gratis gjennom løpshelga. Dette gjør det mulig for oss å «levere» gode spor for alle deltagerne i Synnfjell Rundt og MUSH Synnfjell.

Torpa Idrettslag og organisasjonskomiteen for MUSH Synnfjell takker sponsorer og samarbeidspartnere for at dere er med på å gjøre det mulig for oss å lage den årlige hundekjørerfesten i Synnfjellet.

Les også: