Samarbeidspartnere

Frivillig engasjement alene er ikke nok til å lage hundekjørerfest i Synnfjellet. Økonomien må også sikres. Økonomisk støtte, fra f.eks. Nordre Land kommune og sponsorer er avgjørende for å lage gode rammer for hundeløp og folkefest.

Gjennom støtten fra kommune sikres basisfunksjoner som løypekjøring og tilrettelegging på sjekkpunktene. Støtten fra Nordre Land kommune har så langt vært ryggraden i arrangementet, sammen med deltageravgifter.

Gjennom flere år har også Innlandet Fylkeskommune vært en viktig støttespiller.

Fra 2021 har vi også et samarbeid med Land Utvikling.
.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre en solid økonomi som gjør at vi kan planlegge langsiktig.

Løpet har i mange år mottatt økonomisk støtte fra Appetitt, noe vi er svært glade for.

Motorspeed låner oss snøscootere gratis gjennom løpshelga. Dette gjør det mulig for oss å «levere» gode spor for alle deltagerne i Synnfjell Rundt, MUSH Synnfjell og MUSH Synnfjell EXTRA.

Torpa Idrettslag og organisasjonskomiteen for MUSH Synnfjell takker alle sponsorer og samarbeidspartnere for at dere er med på å gjøre det mulig for oss å lage den årlige hundekjørerfesten i Synnfjellet.

Les også: