MUSH Synnfjell og MUSH Synnfjell EXTRA

Starten går lørdag 22.01.2022, kl. 13.00. Målgang forventes tidlig søndag for MUSH Synnfjell.
MUSH Synnfjell EXTRA vil kjøres som et digitalt løp et par helger før.

MUSH Synnfjell 2022 vil ha to sjekkpunkter, sjekkpunkt Halden og sjekkpunkt Fløyterdammen.
Tidsutjevning på sjekkpunkt Halden. Løpets samlede distanse er ca 200 km.
Ingen aldersbegrensning, men alle under 15 år må ha ledsager som er ansvarlig. Deltagere under 15 år må ha tilstrekkelig erfaring for å kunne kjøre med egen slede.

Det vil være obligatorisk hvile på sjekkpunktene, 3 timer på sjekkpunkt Halden og 5 timer på sjekkpunkt Fløyterdammen. Ordinær tidtaking.

Det vil være veterinærkontroll. På sjekkpunkt Halden vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Villmarkssjekkpunktet på Fløyterdammen byr på bål, kaffe, vann og halm.

Ingen tidsbregrensning, men kjører du MUSH Synnfjell må du være i mål innen kl 17.00 på søndag.

MUSH Synnfjell EXTRA

Når deltakerne i kvalifiseringsløpet MUSH Synnfjell EXTRA kjører ut etter å ha passert målstreken for MUSH Synnfjell vil det være et digitalt løp, hvor kjørerne må klare seg selv. Det vil bli stilt en GPS fil til rådighet og tracking vil foregå i appen The Musher. Det vil jobbes fram mer detaljerte planer for å ivareta forhold rundt sikkerhet, villmarkssjekkpunkter og at alle blir registrert inn etter sine 400 km.
For å kjøre MUSH Synnfjell 400 må man tidligere ha kjørt et løp på minimum 200 km og være fylt 18 år.
MUSH Synnfjell EXTRA er ikke terminfestet.
Norges hundekjørerforbunds regelverk mht vaksinering og dyrevelferd følges.

Les også: