Trasékart

Kartet viser traseen for 2019. Noen mindre endringer vil kunne komme for løpene i 2020, men i hovedsak vil de samme traseene følges. Oppdatert trasékart legges ut da det er klart.

Les også: