Beredskaps- og varslingsplan MUSH 2020

Beredskaps- og varslingsplan MUSH 2020

Sikkerhet og beredskap er en viktig del av et hundeløp i fjellet.
Mange deltakere og mange hunder ute.
Været har vi ikke kontroll over og uhell kan skje. En beredskaps- og varslingsplan er derfor utarbeidet og delt med relevenate eksterne instanser.

Les også: