Følg streaming her

Følg streaming her

Vi streamer så godt vi kan for at flest mulig skal kunne få ta del i løpet.
https://youtu.be/V8gIAhtrdgk

Når det er pause i sending da er det bare stillsbilde fra det siste som var livsesenft.

Les også: