Informasjon til alle som skal kjøre MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt
Foto Arne Engeseth

Informasjon til alle som skal kjøre MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt

I denne saken finner deltagerne i MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt all viktig informasjon.
Er det fremdeles noe du lurer på - ta gjerne kontakt.

Start og mål er i området ved Spåtind Fjellhotell.

Adressen hit er Synnfjellvegen 1879, 2880 Nord Torpa.
Følg riksveg 250 enten fra Lillehammer eller Dokka og ta av mot Nord Torpa. Herfra er det skiltet til Spåtind Fjellhotell.
Det vil være trangt på parkeringsplassen, så hvis flere kjørere kommer i samme bil vil vi gjerne ha beskjed. Send en mail til elivg@online.no. Det hjelper oss med å organisere parkeringen.

Hotellet skal være åpent og vi skal sammen skape en sosial og morsom hundekjørerhelg i Synnfjellet.

Baren vil være åpen og det vil være mulig å kjøpe mat og drikke store deler av døgnet.
Løpet vil kunne følges i Liverace. Her vil det være både tracking og resultatservice og løpende nyhetsoppdateringer.

Forfall

Hvis du må melde forfall og ikke stiller til start, MÅ du i oss beskjed.
Send en mail til elivg@online.no eller en sms til 95 93 65 83 (Eli Vogt Godager)

Regler

MUSH Synnfjell/Synnfjell Rundt er terminfestet i Norges Hundekjørerforbund (NHF) og følger derfor
NHF konkurranseregelverk.

Obligatorisk utstyr.

Liste over obligatorisk utstyr finner du her.
Det er samme krav til obligatorisk utstyr for alle løpene.

Kjørermøte

Det vil bli innkalt til digitalt kjørermøte torsdag 04.01.2024.

Innsjekking til løpet

Innsjekkingen foregår i resepsjoen på Spåtind Fjellhotell.

 • Fredag 05.01.24 – kl. 1800 – 20.00
 • Lørdag 06.01.24 – kl. 08.00 – 10.00

Husk bikkjene sine pass, egenerklæring, chipliste og lisens.
Egenerklæring og chiplister kan lastes ned her.
Innsjekkingen går enklere hvis dette er fylt ut på forhånd.

Tracking og trackere

Alle kjørere får utdelt en tracker før start. Denne skal følge kjører gjennom hele løpet og er grunnlag for visning i kart underveis.
Trackere som ikke leveres tilbake ved målgang må erstattes. Erstatningskravet vil være kr 3000,-.

Start

Man spenner opp ved egen bil på parkeringsplassen rett ved Spåtind Fjellhotell og blir geleidet til startstreken. Det er ordinær intervallstart.

 • MUSH Synnfjell 200 lørdag 06.01.24, kl. 11.00
 • MUSH Synnfjell 120 lørdag 06.01.24, kl. 12.00
 • Synnfjell Rundt lørdag 06.01.24, kl. 13.00

Handler kan hjelpe spannet til startstreken sammen med våre mannskaper.

Sjekkpunkter og hviletider

 • MUSH Synnfjell 200 forventes til sjekkpunkt Halden ca kl. 17.00 lørdag (3 timer obligatorisk hvile og tidsutligning)

 • MUSH Synnfjell 200 forventes til villmarkssjekkpunkt ca 24.00, lørdag (5 timer obligatorisk hvile)

 • MUSH Synnfjell 120 forventes til sjekkpunkt Halden ca kl. 18.00 lørdag (4 timer obligatorisk hvile, ingen tidsutligning).

Adresse til sjekkpunkt Halden er Liavegen 86, 2880 Nord Torpa.
Kjør tilbake veien du kom til hotellet, når du kommer ned i bygda sving til høyre. Det vil være skiltet. Normal kjøretid med bil fra Spåtind Fjellhotell til sjekkpunkt Halden er ca 30 minutter. Vi oppfordrer handlere til å la hengere stå igjen ved start før man drar til Sjekkpunkt Halden, dette av hensyn til plass på sjekkpunktet.

Veien inn til Sjekkpunkt Halden er bomvei. Det er viktig at alle husker å betale bomavgiften!
Vipps til 132105.

Villmarkssjekkpunktet er i gangavstand fra Spåtind Fjellhotell.

Det er altså 2 sjekkpunkt i MUSH Synnfjell 200 og ett sjekkpunkt for MUSH Synnfjell 120.

På sjekkpunktene vil det være bål å varme seg ved. Det vil være et enkelt varmt måltid og kaffe til kjører og handler på Sjekkpunkt Halden og på villmarkssjekkpunktet. Dette er inkludert i startkontingenten.

Halm vil være tilgjengelig på begge sjekkpunkt. På Sjekkpunkt Halden vil det også være vann, på villmarkssjekkpunkt må det smeltes snø.

Kjører (eller handler) må rydde halm etter seg på sjekkpunktene.

Depot

Det vil være mulig med depot både på sjekkpunkt Halden og villmarkssjekkpunktet.
Handler tar med og legger fram depotsekk på sjekkpunkt. Har du ikke handler med kan vi frakte depotsekk til hhv sjekkpunkt Halden og villmarkssjekkpunkt.

Utsetting av hunder

Hunder kan settes ut både på Sjekkpunkt Halden og på villmarkssjekkpunktet. Det vil være handler sitt ansvar å ta vare på utsatte hunder og hente disse så fort som mulig.

Målgang

 • Synnfjell Rundt - lørdag 06.01.24, ca kl 18.00
 • MUSH Synnfjell 120 - søndag 07.01.24, ca kl. 01.00
 • MUSH Synnfjell 200 - søndag 07.01.24, ca kl. 12.00

Tidene vil kunne endres ut fra vær- og foreforhold. Følg med på trackingen.

Etapper

 • Alle etapper er mellom 60 og 70 km.

GPX-filer vil bli lagt ut, så snart de er klare.

Se foreløpig oversiktskart.

Foreløpig oversiktskart

Foreløpig oversiktskart

Handlere

Handlere kan bistå spann inn på stople på sjekkpunktene, altså til spannet har ankret opp. Handler kan også bistå ved utkjøring fra sjekkpunkt. Erfaringer fra Femundløpet forteller at dette bidrar til trygghet for hunder og kjørere, samtidig som det krever noe mindre frivillige. Selvsagt vil det i tillegg være funksjonærer som bidrar.

Veterinærer

Karoline Klepstad Færevåg er stevneverterinær og utgjør sammen med Hanne Harila Aakerholm løpets veterinærteam. De vil være tilstede «overalt» under løpet fra start til mål.

Løpsledelse – organisasjon

 • Løpsleder – Thomas Wærner
 • Løypeansvarlig – Marius Roe Hagen
 • Sekretariat – Eli Vogt Godager
 • Sjekkpunkt Halden – Tore og Kari Halden
 • Villmarkssjekkpunkt – Linda Davidsen og Anne Hilde Taraldstad

Teknisk delegert (TD) fra Norges Hundekjørerforbund

 • Eilert Hesthagen
 • Knut Helge Reiersgård

Åpent på Spåtind Fjellhotell

Hotellet er åpent hele helga for servering av enkel mat og drikke.

Åpent på Synnfjellporten

Kjørerne vil passere Synnfjellporten fra ca kl. 18.00 lørdag 06.01.24. Synnfjellporten vil legge til rette slik at det skal bli en hyggelig opplevelse å heie spannene fram i sporet.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

Mail: elivg@online.no eller mobil 95 93 65 83.

Spann forbi Synnfjellporten - foto Øystein Hvalsengen
Spann forbi Synnfjellporten - foto Øystein Hvalsengen