Mens vi venter

Mens vi venter

Enda må vi nok vente en god stund med å kjøre løyper, selv om det er meldt snø i Torpa og Synnfjellet til uka. For å “spare” på utstyr kjøres ikke løyper før det er godt snødekt mark og bekkene har fryst sånn nogenlunde. En ting er utstyr, en annen ting er hensynet til naturen. Snøscooter på litt snø er ikke bra. Så vi får være tålmodige. Og mens vi venter har snøscooterne fått service hos vår gode samarbeidspartner Motorspeed påLillehammer.
Løyver for motorferdsel i utmark må selvsagt også være på plass før mannskaper kan begynne jobben med løypene. Alle søknader er sendt og svar kommer nok i god tid.

Traséen for MUSH Synnfjell blir som før, med bare mikroskopiske justeringer på steder der løypa har blitt utbedret iløpet av sommeren 2020. Synnfjell Rundt går i deler av det som er første etappe i MUSH Synnfjell.

Trasekart

Trasekart

Hva annet driver vi med mens vi venter?
Det gjøres i stand på sjekkpunkt Halden. Om ei drøy uke begynner jobben med å panellere brakkene på Halden og utbedre takene. Vedlikehold er viktig, ikke bare for estetikken, men også for å ta vare på byggene. Takk til Torpa Sag for kledning.

Vi satser på at Camp Halden skal være åpen for tilreisende hundekjørere også sesongen 2020/2021, med gode smitteverntiltak.

Det er ledige plasser i begge løp. Meld deg på da vel!

Les også: