MUSH Synnfjell 2022 - mulighet for kvalifisering til F650

MUSH Synnfjell 2022 - mulighet for kvalifisering til F650

2021 sesongen ble mildt sagt amputert. Koronapandemien satte en stopper for alle løp, nesten. MUSH Synnfjell rakk akkurat å gjennomføre før Regjeringen strammet grepet og digitale løp ble eneste mulighet for å konkurrere mot andre enn seg selv.
Konsekvensen av cirka 0 gjennomførte løp er også at ingen har fått kvalifisert seg for de lengre løpene sesongen som var. Deltakelse i F650 krever at kjører (og hunder) gjennom deltakelse i et løp på minimum 400 km viser at de er i stand til å gjennomføre enda lengre løp. Bra for kjørerne, bra for hundene.
For at flere skal kunne få sjansen til å delta i F650 i 2022 stiller MUSH Synnfjell opp med et kvalifiseringsløp. Uten et kvalifiseringsløp ville det knapt finnes førstegangskjørere i F650.
Torpa IL/Hundegruppa er teknisk arrangør og vil samarbeide med Femundløpet på områder der det er klokt for å sikre en best mulig og rettferdig gjennomføring.

Enkelt opplegg
MUSH Synnfjell vil kjøres som «normalt» med start og mål på Sjekkpunkt Halden i Nord Torpa, to sjekkpunkter og obligatorisk hvile. De som skal kjøre MUSH Synnfjell går i mål etter ca 200 km.
De som skal kjøre kvalifiseringsløp fortsetter 20 mil til. Hvordan traseen blir for dette er ikke endelig bestemt, men sannsynligheten er stor for at det legges opp til at dette går i løypenettet i Valdres.
Når deltakerne i kvalifiseringsløpet kjører ut etter å ha passert målstreken for MUSH Synnfjell vil det være et digitalt løp, hvor kjørerne må klare seg selv. Det vil bli stilt en GPS fil til rådighet og tracking vil foregå i appen The Musher. Det vil jobbes fram mer detaljerte planer for å ivareta forhold rundt sikkerhet, villmarkssjekkpunkter og at alle blir registrert inn etter sine 400 km.

Når påmeldinga til MUSH Synnfjell 2022 åpner 01.10.21 vil det altså være tre løp å melde seg på:

  • Synnfjell Rundt (ca 50 km)
  • MUSH Synnfjell (ca 200 km)
  • MUSH Synnfjell EXTRA (kvalifiseringsløp ca 400 km)

For å kjøre MUSH Synnfjell 400 må man tidligere ha kjørt et løp på minimum 200 km og værefylt 18 år.
Vi gleder oss til et spennende samarbeid.

Les også: