Smittevern i fokus

Smittevern i fokus

Dette er ikkke den morsomste artikkelen som er skrevet om et hundeløp. Nytt av året, for alle arrangører, er stort fokus på smittevernrutiner. Så håper vi alle den situasjonen som er nå, med meget strenge regler nasjonalt og lokalt, bidrar til å få smittetallene ned og at arrangementer kan gå som planlagt utover vinteren.

Vi har fått godkjent våre smittevernrutiner hos kommunelegen i Nordre Land. Smittevernet innebærer blant annet et mye mindre arrangement enn før. Det blir ingen tilrettelegging for publikum. Vi planlegger ut fra at det tillatt med 200 på et utendørsarrangement. Det holder akkurat til kjørere og en handler pr kjører og et helt nødvendig antall frivillige. Alle kjørere vil få tilsendt smitteverninformasjon i forkant.

Alle vil måtte fylle ut et skjema ved ankomst, både for å vite helt sikkert hvem som er innenfor arenaen og for å kunne ta en prat om reiser/sykdom om nødvendig. Det vil bli et strengt regime for innsjekking, 1 og 1, med køordner utenfor. Servering vil kun skje utendørs også her med køornder og strenge hygienekrav knytta til selve mathåndteringen.

Selvsagt vil det være håndsprit plassert ut overalt og alle steder. Munnbind er tilgjengelig både for frivillige, kjørere og handlere. Frivillige i “utsatte posisjoner” vil også bruke visir.
Om noen ønsker engangshansker vil det også være tilgjengelig.

Smittevernvakter vil går rundt på området og passe på at avstandsreglene holdes.

Tittel

Tittel

Det vil være backup-personell for alle oppgaver, da det må være lav terskel for å melde avbud for frivillige, som enten er sjuke på noe vis eller havner i karantene.

Kjørermøtet vil holdes utendørs og gjøres så kort som mulig.

Det er utarbeidet rutiner for renhold av alle berøringspunkter og toaletter.

Dette var et kort sammendrag av våre detaljerte rutiner, som kommer i tillegg fra rådene som gjelder oss alle, uansett:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Vask hendene grundig.
  • Hold avstand.
  • Test deg ved symtomer.

Vi planlegger for et trygt løp første helga i januar 2021.

Tittel

Tittel

Les også: