Takk til Innlandet Fylkeskommune, Nordre Land kommune og Statskog

Takk til Innlandet Fylkeskommune, Nordre Land kommune og Statskog

Økonomi er viktig når vi nå igjen skal arrangere løp. Med fantastiske forhold i fjellet gleder vi oss til hundekjørerfest i Synnfjellet. Pr 18.12.22 er det 45 påmeldte i MUSH Synnfjell og 20 påmeldte i Synnfjell Rundt. Vi tror det blir fullt….

Etter et år uten publikum pga korona og et avlyst løp pga snømangel er vi nå mer enn klare.

Med økte priser på på drivstoff, materialer til bruer og alt annet vi skal ordne for å legge til rette for et vellykket løp, er det en glede å få tilslag på søknader om økonomisk støtte.
Tidligere i høst fikk vi positivt svar fra Nordre Land kommune, i dag kom et positivt svar også fra Innlandet Fylkeskommune. Vi er veldig glade for at både kommune og fylkeskommune gjøre det mulig å lage hundeløp i Synnfjellet.

Også vår søknad om midler fra Statskog-millionen til merking/skilting i løypa har vi fått positivt svar på. Godt merkede løyper gjør hundeløypene enda mer tilgjengelige.

Så takk til Nordre Land kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statskog.

Foto Arne Engeseth
Foto Arne Engeseth